Jak medvídek Pruháček poznával podzimní stromy…

Děti si osvojovaly názvy stromů a jejich plodů. Povídali jsme si o tom, jak vzniká les, proč jsou pro nás lesy důležité, kdo v nich žije a jak bychom se měli v lese chovat.
Postavili jsme si les, park, lesní aleje. Zkoumaly jsme přírodniny skrz lupu. Což bylo velice zajímavé. Pak přišla na řadu hmatová hra a my jsme měli pouze hmatem poznat, jakou přírodninu vlastně držíme? Přiřazovali jsme přírodniny ke stromům a že jich bylo.

Zazpívali jsme si píseň Listopad. Díky hádankám jsme měli uhádnou stromy. Na procházce jsme nejen procvičovali názvy stromů a jejich plodů, ale spoustu plodů jsme si i nasbírali do tašky, a pak jsme tvořili krásná podzimní díla..