Ceny školného a stravného

Na základě vyhlášky 107/2005 Sb. jsou strávníci rozděleni do cenových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Stravné a školné je nutné uhradit vždy ke 20. dni předešlého měsíce.

věk dítěte stravné neoprávněný
oběd
školné
3-6 let53 Kč na den114 400 Kč na měsíc
5-6 let53 Kč na den114
7 let62 Kč na den131

Při nezaplacení stravného a školného v daném termínu nebude vaše dítě zařazeno do provozu MŠ.

V případě odhlášení dítěte z MŠ (stěhování…) vše řádně nahlaste vedení MŠ a vedoucí školní jídelny, kde dohodnete přeúčtování vratek  za přeplatky stravného.

Rodič je povinen nahlásit změnu , či zrušení účtu (ze kterého je hrazeno stravné a školné) u vedoucí jídelny!!!

Informace k úhradě stravné, školné od 1.3.2023 ↓

Informace ke stravnému pro prázdninový provoz 2024: