Co nabízíme

Naše mateřská škola se nachází na adrese Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka. Přestože se nachází v sídlištní zástavbě, je obklopena zelení a zázemím rozsáhlé školní zahrady s širokou nabídkou bezpečných herních prvků, dětských pískovišť a dopravním hřištěm. Celý areál je oplocený. Kapacita školy je 124 dětí. Ve věku od zpravidla 3 let do zpravidla 6 let.

Budova mateřské školy prochází průběžnou revitalizací. V minulosti proběhla například výměna oken, zateplení budovy nebo rekonstrukce střechy. Stejně tak interiér průběžně prochází rekonstrukcí. V minulých letech proběhla rekonstrukce koridoru nebo sociálních zařízení dětí i zaměstnanců školy v budově A. Rekonstrukce proběhla díky městskému obvodu Ostrava Jih.

V prostorách mateřské školy se nachází školní kuchyně. Paní kuchařky připravují dětem chutná jídla. Náš profesionální tým má mnoholeté zkušenosti. Zakládáme si na zdravé a vyvážené stravě, která je připravována z čerstvých surovin. Dbáme také na pitný režim dětí. Děti také každý den dostávají dostatečné množství ovoce a zeleniny.

V mateřské škole je celkem 6 oddělení, která se nachází ve dvou budovách a z toho jsou 2 speciální oddělení s logopedickou péčí.

🟦 Medvídci a Žabičky – speciální třídy s logopedickou péčí

Mateřská škola intenzivně spolupracuje se Speciálním-pedagogickým centrem (Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh). V těchto odděleních se paní učitelky (speciální pedagogové) při práci s dětmi zaměřují na rozvoj všech čtyř jazykových rovin (foneticko-fonologickou, lexikálně-sémantickou, morfologicko-syntaktickou a pragmatickou). Více zde.

🟦Včeličky, Sovičky, Motýlci a Berušky

Výuka angličtiny metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning), která je zařazena v různých činnostech dne. Děti si hravou formou osvojí nový jazyk a dáme jim tak skvělý start do života. Tato metoda je zařazena do běžného chodu všech našich tříd – děti se učí jednoduché písničky a básničky, osvojují si jednoduché pojmy.

🟦Pestrý program pro všechny děti. Kdo si hraje, nezlobí

 • hravé činnosti po krátkém odpočinku
 • Hrajeme si na školu: příprava na školu, grafomotorické cviky, metoda dobrého startu
 • výtvarné činnosti
 • tvůrčí dílny pro rodiče a děti
 • korekce vad výslovnosti, logopedická cvičení
 • výukové programy ve Světě techniky Ostrava
 • divadla, karnevaly, soutěže s rodiči
 • zapojení v projektu Malá technická univerzita 
 • rozvíjení přírodovědného talentu – Malý přírodovědec
 • divadla, návštěvy kroužek a dílniček

🟦Kroužky

 • Anglický jazyk metodou Jolly Phonics
 • Keramika Cvrček
 • Dílničky pro šikovné ručičky
 • Jóga pro děti
 • Plavecký Kurz
 • Lyžařský výcvik

Naše škola se dne 7. 1. 2022 oficiálně stala Fakultní školou Ostravské univerzity. 

Naše mateřská škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. V rámci této spolupráce zajišťujeme hospitace a praxe studentů nejenom z České republiky, ale také ze zahraničí.