Historie naší mateřské školy

 Naše mateřská škola byla oficiálně otevřena 1. 11. 1972 jako zařízení    ObNV v Ostravě -Zábřehu. Provoz MŠ probíhal ve dvou pavilónech se šesti třídami, ve kterých byla zajišťována péče pro děti od tří do šesti let. První paní ředitelkou se stala Anna Schlossbergerová. 

Součástí MŠ byla kuchyň a prádelna. Od roku 1989 byly v MŠ postupně zřizovány speciální logopedické třídy pro děti s vadami řeči.                                                       

Od 1. ledna 2003 se stala naše mateřská škola součástí Základní školy Mjr. Nováka 34, příspěvkové organizace. K 31. srpnu 2008 byla ZŠ Mjr. Nováka 34 zrušena a naše mateřská škola se od 1. září 2008 stala součástí Základní škola a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové, Klegova 29, příspěvkové organizace.                                       

Od 1.ledna 2022 přechází mateřská škola Mjr. Nováka pod ZŠ a MŠ Krestová 36 A, vedení úseku předškolního vzdělávání přebírá Bc. Tereza Ondřejová.                             

V MŠ je nyní šest oddělení, z toho jsou dvě speciální oddělení s logopedickou péčí. Mateřská škola disponuje velikou zahradou, která je bohatě vybavena herními prvky i dopravním značením. Dále zde v minulém roce proběhla rekonstrukce sociálních zařízení, šaten a byla instalována nová okna v chodbách. Rekonstrukce proběhla díky městskému obvodu Ostrava Jih.