Jak probíhá den v mateřské škole

Provozní doba mateřské školy je od 6:00 do 16:30.

🟦 Děti se schází od 6:00 do 7:00 ve třídě Berušky, od 7:00 ve svých třídách.

🟦 Děti se rozchází od 15:30 ve třídě Sovičky

🟦 Mateřská škola se zamyká v 16:30.

Náš rozvrh

06:00 – 08:00    scházení se dětí, ranní spontánní hry a činnosti, individuální pedagogické vzdělávání

08:00 – 09:00      pohybové aktivity, hygiena, dopolední svačina   

09:00 – 09:30      řízená vzdělávací činnost

09:30 – 11:30     osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:00   hygiena, oběd, ukončení povinného předškolního vzdělávání

12:00 – 12:30  hygiena, vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

12:30 – 14:00  odpočinek, relaxační činnosti, rozšířená zájmová činnost

14:00 – 14:15     hygiena, odpolední svačina

14:15 – 16:30      vyzvedávání dětí, spontánní, individuální a specializační činnosti