Jak probíhá den v mateřské škole

Provozní doba mateřské školy je od 6:00 do 16:30.

🟦 Děti se schází od 6:00 do 7:00 ve třídě Berušky, od 7:00 ve svých třídách.

🟦 Děti se rozchází od 15:30 ve třídě Sovičky

🟦 Mateřská škola se zamyká v 16:30.

Náš rozvrh

06:00 – 09:00    scházení se dětí, ranní spontánní hry a činnosti, individuální pedagogické vzdělávání, pohybové aktivity, hygiena

09:00 – 09:30     dopolední svačina   

09:30 – 10:00     řízená činnost, vzdělávání dětí, práce s nadanými dětmi

10:00 – 11:30     osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:00     oběd, ukončení povinného předškolního vzdělávání

12:00 – 14:00     odpolední spánek, relaxační činnosti, rozšířená zájmová činnost

14:00 – 14:30     odpolední svačina

14:30 – 16:30     rozcházení se dětí, volné hry a aktivity řízené pedagogickými pracovníky