Jak se stát žákem naší mateřské školy

Jsme rádi, pokud Vás zaujala naše školka. Pokud máte zájem o vstup vašeho dítěte do této mateřské školy, kontaktujte nás pro bližší informace ohledně volných míst.

Informace k zápisu pro rok 2023/2024 ↓

Co je nutné dodat k zápisu dítěte:

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, která musí obsahovat potvrzení od lékaře
  • kopii rodného listu (stačí zaslat v elektronické podobě)
  • pro přijetí dítěte do speciální logopedické třídy (zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona) doporučení školského poradenského zařízení
  • jestliže zastupuje dítě jiná osoba než-li zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat

Kde získat žádost k předškolnímu vzdělávání?

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout z odkazu níže. Také Vám nabízíme možnost si pro žádost přijít osobně po individuální domluvě se zástupcem k předškolnímu vzdělávání ( e–mail: tereza.ondrejova@zskrestova.cz, telefon: 722 960 756, 596 719 028)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je dostupná zde:

Portál předškolního vzdělávání – Statutární město Ostrava – Úvod