Odhlašování dětí

Odhlašování stravy

  • osobně u vedoucí školní jídelny (paní Petra Martiníková)
  • emailem na adrese: petra.martinikova@zskrestova.cz
  • SMS na čísle: 602 246 346

Při plánované nepřítomnosti dítěte stravu odhlašujte den předem do 12:00 hodin. Pokud dítě onemocní, můžete si přijít ten den pro oběd. Další dny se děti automaticky odhlašují.

Děti s povinnou předškolní docházkou je nutné omluvit nejpozději do 3 dnů. Po příchodu do MŠ zapsat důvod nepřítomnosti do omluvného listu.