Tvary sem a tvary tam, všude kam se podívám

Včeličky pilně pracují denně na přípravě do školních lavic. Jedním z velkých témat jsou geometrické tvary, které nás obklopují. Nejprve jsme modely tvarů přiřazovali k obrázkům, tvořili a třídili je, seskupovali, vkládali do výřezů, a hlavně se je učili správně pojmenovávat – čtverec (square), obdélník (rectangle), trojúhelník (triangle), kruh (circle), hvězda (star), srdce (heart), pětiúhelník (pentagon), šestiúhelník (hexagon). Přenesli jsme si téma i do pobytu venku, kde jsme hledali tvary na různých předmětech. Jak si děti poradily s geometrickými tvary, si můžete prohlédnout na našich fotografiích. 

Zakroužíme pažemi, kruh je slunce nad námi.
Vzpažím ruce, spojím dlaně, trojúhelník ihned máme.
Dlouhá, krátká, dlouhá, krátká, obdélník jsou malé vrátka.
Nakreslil sem čtverec, rozcvičky je konec.