Tvary kolem nás

V únoru byly jedním z témat: „geometrické tvary“. Učili jsme se poznávat a pojmenovávat nejen ty geometrické – kruh (circle), čtverec (square), obdélník (rectangle), trojúhelník (triangle), ovál (oval), ale i ty, které nám jsou blízké – hvězda (star), srdce (heart). Nejprve jsme modely tvarů přiřazovali k obrázkům, třídili je, seskupovali, vkládali do výřezů a pojmenovávali je. Oblíbenou činností bylo i vyhledávání tvarů ve třídě. Při pobytu venku jsme se přesvědčili, že najít v přírodě a ve městě tvary, není těžké. Hledání a odhalování tvarů se dětem také velmi líbilo. Stačilo vyjít před školku a dopravní značky nám poskytly hned několik příkladů. Také nápisy a cedule na obchodech, plakáty s ovocem a zeleninou, veřejné hodiny, poklopy a kanály nám tvary připomněly.

… Náš lov byl velmi úspěšný …