Tříkrálová koleda aneb Jak to bylo na Tři krále

V tento významný den jsme se s dětmi také prošli dlouhou cestou k městu Betlému a plnili na ní nejeden jednoduchý úkol. Děti byly zaujaty výrobou královské koruny, jízdou se spřežením, chůzí sněhovou cestičkou, hledáním a přenášením zlata pro Tři krále. Také shlédly pohádku „Jak to bylo na Tři krále“ a zazpívaly si Tříkrálovou koledu s klavírem a rytmickými hudebními nástroji. 

Děti byly seznámeny i s charitativní Tříkrálovou sbírkou.  Putování se dětem líbilo a nakonec jim přišli popřát do Nového roku 2023 i Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar.