Tři králové u Motýlků

Nový rok u Motýlků začal nadšeným vyprávěním o prožití Štědrého dne a Silvestra. Navzájem jsme si popřáli šťastný nový rok a připomněli jsme si tradici a příběh Tří králů. Tři králové -mudrcové Kašpar, Melichar a Baltazar se ujali své role zodpovědně.Vypravili se se svými dary do Betléma oslavit narození Ježíška a poklonit se mu. Cestu jim ukazovala kometa. Také role Marie a Josefa se děti ujaly s nadšením.Stály po boku Ježíška a děkovaly králům za přání i dary. Ostatní děti soustředěně sledovaly danou dramatizaci a byly rády, když se mohly v rolích vystřídat. Dokonce jsme se i zasmáli, místo Kašpara se nám představil Šašek, kterému se jeho jméno trochu popletlo. Děti představení nadšeně tleskaly a po víkendu nám vyprávěly o setkání se Třemi králi u svých domovských dveří.