NUMERÁČCI

Naše školka se zajímá o vyhledávání a rozvíjení intelektového nadání dětí předškolního věku a proto se už podruhé zapojujeme do aktivity NUMERÁČCI pořádanou Mateřskou školou Ostrava, Varenská 2a, p.o. za finanční podpory statutárního města Ostravy z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu, jejímž cílem je nominovat nadané, případně mimořádně nadané děti ještě před nástupem do základního vzdělávání.

Numeráčci jsou tříkolovou, v běžném provozu mateřské školy časově zvládnutelnou, aktivitou převážně pro děti s povinnou předškolní docházkou. Pro zajímavost a přitažlivost jsou jednotlivá kola motivována „vesmírnými rýmovačkami“. V pracovních listech pak děti řeší zajímavé matematické a logické úkoly různých obtížností.

První dvě kola se budou konat v domovských školách, třetí pak na základě aktuální situace (COVID-19) v Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a, p.o., kde bude připraven program nejen pro děti, ale i doprovázející pedagogy.

Těšíme na společné vesmírné zážitky. Vždyť vyhledávat, nacházet a rozvíjet nadání v oblasti intelektu u dětí, by mělo být stejně důležité, jako je tomu i v jiných oblastech nadání.