Sázení stromků

Vrcholem environmentálního vzdělávání třídy Motýlci bylo na závěr školního roku sázení stromků v Mošnově u řeky Lubiny. Pan lesník Karel nás zasvětil do života v lese a ukázal dětem, jak zasadit stromy pro zdravé životní prostředí. Děti se hned daly do práce a naučily se zacházet s nástroji potřebnými k sázení i s pracovním postupem. Nasadili jsme s dětmi 50 sazenic jedle douglasky a děti dokázaly, že jsou velmi pracovité a dokážou se vyznat i v nepřehledném terénu. Za odměnu dostaly i medaili, jako poděkování lesa za jejich snažení. Všichni jsme si celodenní výlet užili a měli dobrý pocit z dobře vykonané práce. Pochopili jsme, že lesům je třeba pomáhat pro to, abychom vytvořili přirozené prostředí pro zvířata, které také žijí na Zemi zároveň s námi a lesy nám pomáhají k očistě vzduchu. Děkujeme Pavlínce a Karlovi za úžasný zážitek.