Podzimní procházka do Hrabovjanky

Koncem září jsme podnikli procházku do parku Hrabovjanka. Počasí nám přálo a tak se nám šlo
skvěle. Cestou jsme pozorovali barvy padajícího listí a zpívali si. Ne všichni procházku sem znali a
tak se těšili co nás bude čekat. Přivítala nás lanová část k prolézání, následovala dětská vyhlídka se
skluzavkou a houpačky. Všichni jsme se zde vydováděli, společně si zahrály na honěnou a seznámili
se s druhy zvířat žijícími v přilehlém okolí. Nápomocí nám byly dřevěné obrázky, umístěny v parku,
které se staly také součástí kvízu. Dětem se procházka moc líbila, a tak doufáme, že nám bude i v
dalších dnech přát počasí a poznáme další krásná místa v okolí školky.