Jak to vypadalo v září u Žabiček

Ve třídě Žabiček začal první týden v poklidu. Nikdo neplakal, ale pocity dětí a délka pobytu strávená
ve školce byly různé. Nováčci zde strávili pouze několik hodin, ostřílení návštěvníci školky se těšili
na celodenní pobyt.

První týdny ve školce byly v duchu seznamování dětí mezi sebou a navazováním
vztahů mezi dětmi a pedagogy. Děti se seznámily se svou značkou, denním režimem, prostředím třídy
a třídními pravidly. Postupně si přivykly na denní činnosti ve školce a veškeré dění se postupně
stávalo klidnějším. Děti objevovaly a zkoušely nové hračky a seznamovaly se s logopedickou výukou.
Venkovní prostředí školky si prohlédly při pobytu na zahradě MŠ, zorientovaly se v herních prvcích,
které má zahrada k dispozici a prostřednictvím procházek poznaly blízké okolí.
Pevně věřím, že děti budou do naší školky chodit rády a třída Žabiček pro ně bude představovat místo,
kam se budou těšit.