Plody podzimu

Děti své znalosti uplatnily nejen ve třídě při práci s demonstračními obrázky, přírodninami či při vypracovávání pracovních listů, ale také přímo v terénu. Společně jsme se vydali do přírody se na tu krásu podívat a také něco nasbírat – kaštany, šišky, žaludy, šípky, atd. To vše nám posloužilo při prohloubení našich znalostí a při vzájemné spolupráci dětí. Činnosti byly doplněny písněmi, básněmi, říkadly a hrami přímo v přírodě.