Na skok do vesmíru 👩‍🚀

🌌Celý týden jsme si ve Včeličkách povídali o vesmíru. Téma vesmír je pro děti jedno z nejzajímavějších témat, kde mohou rozvíjet svoji fantazii, představivost a kreativitu. Zopakovali jsme si, co už víme o planetě Zemi, seznámili se s pojmy Sluneční soustava, s jejími planetami, dozvěděli se, že Slunce je vlastně hvězda. Vesmír děti zkoumaly při hrách, ranních činnostech a tvoření. Společně jsme zjišťovali, jaké planety obíhají kolem Slunce, která planeta je nejmenší, největší, na které je největší zima, a na které je zase obrovské teplo. Toto téma děti velmi nadchlo a všichni si zaslouží velkou pochvalu! 🌌

Ta Sluneční soustava, kolik planet, děti má? Slunce tvoří pevný střet, obíhá to planet svět.
Nejblíž Slunci Merkur je, kolem Slunce rotuje. První večer objeví se na obloze Večernice.
Večernice Venuše je, to ví každý, kdo dnes tu je. Největší je Jupiter, mockrát větší nežli zem.
Země – to je domov náš, jistě i ty rád ji máš. Mars je rudá planeta, rudě září do světa.
Saturn se svým prstencem, největší je krasavcem. Ze všech planet nejhezčí, Uran se tu otáčí.
Na Neptunu zima je, mráz a led tam panuje. Tak je všechny spočítáme, osm planet tady máme.