Mezinárodní den stromů v Beruškách

Ve čtvrtek, 20. 10. jsme oslavili svátek stromů. Povídali jsme si o rozdílu mezi stromem a keřem, jejich využití pro lidi, ale i zvířátka. Zároveň jsme se seznámili s názvy některých stromů a s jejich plody. Děti se seznámily s pojmy jako jsou: kůra, kmen, pařez, koruna stromu, letokruhy, kořeny stromu, smůla stromu, ale také jsme si povídali o pečování stromu.

Na chodbě mateřské školy si můžete povšimnout velkého přírodního stromu, který jsme společně vytvořili. Mezinárodní den stromů jsme si užili i při pobytu venku na školní zahradě, kdy jsme stromy objímali a zkoušeli jsme frotáž kůry stromu.

Celý den jsme si náramně užili a už se těšíme, co nás krásného čeká v dalších dnech.