Metoda dobrého startu

Zajímá Vás, co je to Metoda dobrého startu?

  • je syntézou cvičení a postupů zaměřených na percepčně – motorický rozvoj,
  • přispívá k rozvoji řeči a k utváření sociálních vztahů,
  • přispívá k lateralizaci, vnímání tělesného schématu a k zlepšení vnímání pravolevé orientace na vlastním těle, ale i v prostoru
  • má zásadní vliv na rozvoj grafomotoriky, psychomotoriky a na motivace k učení
  • nezanedbatelný je i pozitivní emoční prožitek a důležitým prvkem je rytmizace

Jednotícím prvkem každé lekce je písnička. Děti si o ní povídají, zpívají ji, rytmizují, tancují a nakonec ji znázorňují předem připraveným grafickým vzorem. Metoda rozvíjí dítě v nejširším slova smyslu, ale děti postupují po tak malých krocích, že se téměř nikdy nepotýkají s pocitem neúspěchu.

👇Pojďme se společně podívat, jak se dařilo našim předškolákům během již dvou lekcí. 👇