Malí Oborníci – HUBERT

Děti ze třídy Včeličky se vydaly na školní výlet na Hukvaldy do enviromentálního resortu HUBERT. Pro děti byl připraven zábavně poučný program pod názvem Malí oborníci. Dověděly se, kdo žije v Oboře, nebo jaké to je být oborníkem. Tento program dětem přiblížil život v hukvaldské oboře a jejich obyvatele. Děti měly možnost se také dovědět, jak se o ně lesníci starají. V oboře děti prozkoumávaly tamní život za pomocí smyslů – rozeznávaly zvuky a vůně přírodnin.