Funny time with Bee✨

I když měsíc únor patří mezi nejkratší měsíce, Včeličky toho stihli probrat opravdu hodně. Nejprve jsme si zopakovali vše, co už umíme v angličtině – ,,Days of the week, Seasons of the year, Weather, Colours, Shapes, etc. a poté jsme se seznámili s novými tématy, které doprovázely i nová anglická slovíčka. V únoru nás doprovázelo obsáhlé téma: ,,Povolání – Professions“. Nechyběly ani jednodenní témata jako jsou ,,Karneval – Carnival“, nebo také ,,Valentýnský den – Valentine’s Day“. Zažili jsme mnoho zábavy a seznámili se zase s něčím novým.🙂

✅ VocabularyProffesions – actor, teacher, doctor, coook, driver, fireman, policeman, postman. Valentines Day – present, flowers, heart, love, love letters, chocolate. Carnival – costumes, mask, dancers, music, lights, hat, glasses, balloons.

🟦,,What is it..? This is…“

🟦 ,,What is missing?“, ,,Where is picture … „

🟦 ,,On, in, under, by – Where is a…?“

✅ Sing a song: ,,Opposites song – This is: big/small, short/tall, fast/slow, yes/no.“