Froggy and family

Když si naše třída Žabiček vyprávěla o svých rodinách, ukazovali si fotky svých šťastných a veselých rodin, zastesklo se Froggymu po jeho rodině a tak nám jednou vyprávěl, jaká je jeho rodina. Ukazoval nám fotky a poté se ptal jestli poznáme členy jeho rodiny. „Who is in the picture?“

Po poznání Froggyho rodiny nám ještě ukázal a přečetl knihu o rodině myšek. Byla to krásná, ilustrovaná knížka, kterou si děti prohlíželi s Froggym ještě dlouho.