Den Země

Děkujeme rodičům za spolupráci a společnou snahu připomenout dětem potřebu uvědomění si ochrany přírody, vysvětlení, že i my jsme její důležitou součástí, uvědomění si, jak se starat o naši přírodu a jak ji chránit, třídit odpad do správných kontejnerů, recyklovat a naši planetu poznávat.

Pevně věříme, že jste si Den Země ve školce užili a těšíme se na další společné akce.