Berušky poznávají legendu o sv. Martinovi

V pondělí jsme si s Beruškami připomněli jednodenní projektový den a téma svatého Martina. S dětmi jsme si povídali, kdo ro vlastně byl, proč v souvislosti s ním mluvíme o bílém koni nebo svatomartinské huse. Společně jsme si vytvořili divadelní atmosféru a příběh o sv. Martinovi zahráli. Procvičili jsme si jemnou motoriku pomocí zatloukání hřebíčků do podkovy koně a také i prostřednictvím techniky motání klubíček. Na závěr jsme si vzali obyčejný papír, který jsme trhali. Děti měly za úkol utrhnout si kousek z papíru a zbytek poslat dál – sv. Martin se přece taky rozdělil se žebrákem o půlku svého pláště. Bylo krásné vidět, že se všechny Berušky umí podělit s kamarády, i když toho mají sami málo. Akce se moc povedla, děti byly šikovné a Martin s bílým koněm na školní zahradě byl pro děti překvapením na konec.