Baterkožrout

Za vousy mě zatahejte,
do úst baterii dejte.
V bříšku se mi zatočí,
do bedýnky poskočí.
Bude čistá naše zem,
všem Vám přeji krásný den.

Naše školka je zapojena do recyklačního programu Recyklohraní, kde je cílem prohloubit znalost dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů. Děti ze třídy Včeličky pilně pracovaly a plnily úkol: Vytvoř Baterkožrouta. A tak jsme se dali do práce a vyrobili sběrnou nádobu na použité baterie. Podívejte, jak se nám dařilo..