🌎Earth Day – Den Země 🌍

Naši předškoláci se dozvěděli mnoho informací o naší planetě. Už víme, že naši planetu z největší části tvoří voda a kromě vody zde najdeme i pevninu. Co je to pevnina? Děti společně přišly na to, že pevninou mohou být hory, písky, lesy, kameny, pole i domy. Jaký má zeměkoule tvar? Kdo/co na ní žije? Co potřebují lidé a zvířata k tomu, aby mohli na planetě žít? Jak bychom se měli chovat, aby planeta nebyla smutná a cítila se lépe? Zeptejte se dětí! V ranním kruhu se děti shodly na tom, že by měly více šetřit vodou, zhasínat (šetřit energiemi), nevyhazovat zbytky jídla (dojídat), třídit odpad, chodit pěšky a jezdit na kole a starat se více o přírodu. Souhlasíte s nimi? A jak ta naše Země funguje ve vesmíru? To si povíme v příštím týdnu, kdy si budeme povídat o SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ. 👩‍🚀