Žabičky na lékařské fakultě

Výlet na lékařskou fakultu byl jedním slovem “bezvadný”. Cestovali jsme tramvají, pak následovala kratší procházka na nedalekou fakultu, kde pro nás studentky oboru zdravotní sestra, měly připravený program na podporu zdraví. Program byl realizován v prostorách výukové učebny, kde jsme mohli shlédnout figuríny i potřeby a pomůcky pro práci sestřiček. Vše bylo velmi zajímavé, vše jsme si mohli prohlédnout a něco i vyzkoušet. Pak následoval program, který byl určen přesně pro nás. Seznámili jsme se se zubní hygienou, vyzkoušeli si správnou techniku čištění zubů, seznamovali se s potravinami prospěšnými a škodlivými pro naše zdraví. Naučili jsme se, jak správně a důkladně si umývat ruce, osvěžili si umístění vnitřních orgánů v těle a vyzkoušeli si, jak nám fungují naše smysly. Jak dobře dokážeme rozlišit předměty zrakem, jak správně nám funguje hmat a ani další smysly nezůstaly opomenuty. Celý program byl obohacen o řadu názorných ukázek a pomůcek. Všechny nás to moc bavilo a nastávajícím sestřičkám moc děkujeme, že nás obohatily o cenné informace na podporu našeho zdraví.