Žabičky na Hukvaldech

Třída Žabiček se vydala na výlet na Hukvaldy. Byl pro nás připravený program s názvem “Oborníci”. Děti si zopakovaly poznatky o zvířátkách žijících v lese. Viděly ptačí peří, hadí kůži i srst daňka. Prohlédly  si stopy lesních zvířat a pomocí sádry si vytvořily odlitek zvířecí stopy, která je nejvíce zaujala. Děti se podívaly také do obory, kde byli seznámeni s pravidly chování v lese, aby zbytečně neplašily zvířátka hlukem. Viděli jsme stádo daňků, kteří společně s muflony v oboře žijí. Prohlédli si jejich paroží a dověděli se mnoho zajímavostí o těchto zvířatech. Následně děti dostaly kelímky s lupami a ve dvojicích hledaly drobný hmyz ve spadaném listí, ztrouchnivělých pařezech a drobných větvích. Snažily se najít vše živé, co by mohly blíže prozkoumat. Odměnou jim byli pavouci, žížaly, hlemýždi, ploštice i mnohonožky.