U včeliček je bzukot

Naše třída je plná předškoláku a podle toho to také vypadá. Každý den jsme v plném nasazení, učíme se a poznáváme nové věci. První týden děti navzájem poznávaly a také se seznamovaly s novou třídou a společně jsme si vytvořili pravidla naší třídy. Následující dny jsme vyletěli z našeho úlu a poznávali okolí mateřské školy. Vzali jsme to ze všech stran a vše si podrobně zaznamenali do svých map.