Těšíme se do školy..

Brzy půjdu do školy….a do sešitu, plníme si úkoly. Většina z nás už to zná, ale přeci jen jsme si zopakovali, co všechno víme o škole, co se tam učí, co se tam nosí, jak to ve škole chodí apod. Potrénovali jsme předmatematické a předčtenářské schopnosti. „Tik-tak-bum“ – zkoušeli jsme si vymýšlení slov na počáteční písmeno ve vymezeném časovém limitu. Poznávali a vyráběli jsme písmena; počítali a sestavovali číselnou řadu; dále jsme trénovali logické řady a časovou posloupnost. Také jsme si společně připomněli třídní pravidla, zopakovali jsme si plno pohybových her a užili si tak týden plných příprav na zápisy do základních škol. Protože nám sluníčko venku hřálo, mnoho aktivit jsme si přenesli na pobyt ven a to nás bavilo nejvíce.

Až půjdu do školy, tam do té velké, budu mít aktovku, do ní se vejde:
pouzdro a sešity, knihy a barvičky, v ruce si ponesu pytlíček na cvičky.