Volnočasové aktivity v MŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 40 000,- Kč projekt školy přihlášený do dotačního řízení na volnočasové aktivity na území statutárního města Ostravy pro rok 2021.

Cíle projektu VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MŠ IGNÁTA HERRMANNA

MŠ I. Herrmanna je součástí ZŠ Krestova, jedná se o čtyřtřídní mateřskou školu se 2 speciálními třídami pro děti s očními vadami. Počet dětí ve školce je 77.

Realizací projektu obohatíme zejména zájmové vzdělávání dětí, zvýšíme kompetence v rukodělných činnostech, ukážeme dětem i rodičům, že pravidelné sportování a pohyb je normální součástí života, zaktivizujeme rodiče ke společné interakci s dětmi, společnému a hlavně aktivnímu trávení volného času.

Obsah projektu

  • tvůrčí dílny s rodiči a dětmi
  • vánoční a velikonoční jarmarky
  • dětský den
  • soubor pohybových aktivit Cvičme denně, cvičme rádi, každé deko navíc vadí
  • interaktivní programy pro děti např. Brambůrka, Kaštanohrátky
  • speciální interaktivní programy pro děti s očními vadami

Text: V. Rymiecová.