Dvakrát měř a jednou řež – podpora řemesel v mateřských a základních školách

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 50 000 Kč rozvoj řemesel a technické gramotnosti v MŠ a ZŠ na kalendářní rok 2022.

Projekt naší ZŠ a MŠ na zapojení techniky a seznámení se s řemesly zahrnuje:

1️⃣ Rozvoj technické gramotnosti v běžném programu MŠ a předmětu Člověk a svět práce na ZŠ v nejrůznějších projektech napříč MŠ a ZŠ. Žáci se díky tomuto projektu seznámí s nejrůznějšími řemesly, nástroji, stroji a materiály.

2️⃣ Spolupráci s DOV Vítkovice – účast MŠ a žáků 1. stupně v programu Malý řemeslník – výroba truhlíku, robota, dopravního prostředku, výroba ptačí budky.

3️⃣ Spolupráci s Malou technickou univerzitou logo Malé technické univerzity – děti MŠ a žáci ZŠ se seznámí s praktickými činnostmi programů Stavitel města, Malý inženýr, Malý architekt, Malý projektant, které umožní seznámení se s profesemi a s pojmy technický výkres s rozvody, půdorys domu, a odpoví na otázky, jak funguje vodovod, kanalizace, elektřina, světlo… Zakoupíme od MTU technický kufr se stavebnicemi DUPLO a LEGO a didaktickými návody pro rozvoj technického myšlení. MTU vzdělá také pedagogy MŠ a ZŠ pro samostatné organizování těchto lekcí.

Text: V. Rymiecová