Erasmus+: rok 2024

Naše žádost o akreditaci Erasmus+ pro rok 2021-2027 byla úspěšná.

S projektem akreditace č. 2021-1-CZ01-KA120-SCH-000042267 jsme obdrželi možnost každý rok vysílat naše pedagogy a žáky na zahraniční mobility zaměřené především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka a dalších nejazykových předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách, ve kterých se seznámíme se způsobem výuky daných zemí.  

V rámci dílčího projektu k projektu  č. 2024-1-CZ01-KA121-SCH-000202987, který se vztahuje k akreditaci, nám byl v roce 2024 přidělen grant 1,5 milionu Kč pro vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a žáků ZŠ.  

Erasmus+: rok 2023

Naše žádost o akreditaci Erasmus+ pro rok 2021-2027 byla úspěšná.

S projektem akreditace č. 2021-1-CZ01-KA120-SCH-000042267 jsme obdrželi možnost každý rok vysílat naše pedagogy a žáky na zahraniční mobility zaměřené především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka a dalších nejazykových předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách, ve kterých se seznámíme se způsobem výuky daných zemí.

V rámci dílčího projektu k projektu č. 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000118529, který se vztahuje k akreditaci, nám byl v roce 2023 přidělen grant 32 901 euro pro vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a žáků ZŠ.

Erasmus+: rok 2022

Naše žádost o akreditaci Erasmus+ pro rok 2021-2027 byla úspěšná.

S projektem akreditace č. 2021-1-CZ01-KA120-SCH-000042267 jsme obdrželi možnost každý rok vysílat naše pedagogy a žáky na zahraniční mobility zaměřené především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka a dalších nejazykových předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách, ve kterých se seznámíme se způsobem výuky daných zemí.

V rámci dílčího projektu k projektu č. 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000059636, který se vztahuje k akreditaci, nám byl v roce 2022 přidělen grant 61 330 euro pro vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a žáků ZŠ.

Erasmus+: Akreditace 2021-2027

Naše žádost o akreditaci Erasmus+ pro rok 2021-2027 byla úspěšná. Obdrželi jsme tímto možnost každý rok vysílat naše pedagogy a žáky na další vzdělávání v zahraničních kurzech zaměřených především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách Finska, Islandu, Irska, Španělska, Estonska a dalších zemí, ve kterých se seznámíme se způsobem výuky daných zemí.