Sbírání kaštanů pro zvířátka

Začal podzim, venku se ochladilo a větřík nám začal ze stromů shazovat podzimní plody. A proto se i naše školka zapojila do sběru kaštanů pro zvířátka. Zapojily se děti všech věkových skupin, rodiče, prarodiče i paní učitelky. Společně se nám podařilo nasbírat velké množství kaštanů, a udělat tak něco pro zvířátka. Naše kaštany putovaly do malé soukromé obory v Hrabové a po řádném vysušení budou použity ke krmení daňků a jelenů Siku. Společně pak strávíme dopoledne v této oboře mezi jeleny, prohlédneme si lovecké psi, paroží a snad si i nějakého hladového jelena nakrmíme.

Všem, kteří se zapojili ještě jednou děkuji a těším se na další akci.