Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2023/2024

Informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční 20. 6. 2023   v MŠ Mjr. Nováka 30 od 15:00 hod. ve třídě Včeličky.

Schůzka proběhne pouze s rodiči bez přítomnosti dětí.

Těšíme se na setkání.