Recyklohraní

V letošním roce se mateřská škola účastnila enviromentální projektu Recyklohraní. Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti předcházení vznikutřídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V letošním roce se děti zajímaly o třídění a recyklaci. Vydaly se na sběrné dvory, sbíraly odpad v okolí a vzdělávaly se v dané problematice. V rámci projektu se letos mateřská škola umístila na 15. místě v Moravskoslezském kraji.