Projekt Šablony III. pro MŠ a ZŠ

Název projektu: ZŠ a MŠ Krestova III.
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020470

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
Délka realizace: 22 měsíců
Výše částky:  1 055 459,00 

Tematickým cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Základní škola

Číslo aktivity: 3.II /1
Název aktivity: Školní asistent – personální podpora ZŠ

Číslo aktivity: 3.II /11
Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Číslo aktivity: 3.II/12
Název aktivity: Projektový den v ZŠ

Číslo aktivity: 3.II/13
Název aktivity: Projektový den mimo školu

Číslo aktivity: 3.II/9
Název aktivity: Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – výuka s iPady

Mateřská škola

Číslo aktivity: 3.I/1
Název aktivity: školní asistent – personální podpora MŠ

Číslo aktivity: 3.I/12
Název aktivity: Projektový den v MŠ