Prevence digitální propasti, digitální učební pomůcky 2022

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Na prevenci digitální propasti jsme získali 79 000 Kč.

Na digitální učební pomůcky pro MŠ jsme získali 160 800 Kč.

Na digitální učební pomůcky pro ZŠ jsme získali 370 000 Kč.