Předkarnevalový badatel

Naši badatelé se tentokrát vrhli na pokusy s nafukovacími balónky. První děti vyzkoušely na balónek přenést otisk prstu a balón nafouknout. Pozorovali jsme, co to s otiskem udělá a v 90 % se otisk natolik roztáhl, že nešel již vidět.

Druhý pokus probíhal naopak. Na nafouknutý balón jsme nakreslili obrázek a poté jsme zkoušeli, jak ho vyfouknout aniž by praskl. Stačila nám na to obyčejná páska a špendlík. Kousek pásky jsme nalepili na balón a přes pásku jsme balónek propíchli. Pokud se někdo netrefil do pásky, všichni to podle velké rány poznali 🙂 Pak už jenom stačilo počkat, až se balón vyfoukne a zkoumali jsme, co se stalo s nakresleným obrázkem.

A jak to probíhalo uvidíte zde↓ nebo v naší kronice 🙂