Prázdninový provoz

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Na základě usnesení obecního zastupitelstva bude mateřská škola během prázdnin otevřena od 1.7 – do 23. 8. 2024

Během tohoto období bude naše mateřská škola zajišťovat provoz pro mateřskou školu I. Herrmanna, na které bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce.

Prosím o nahlášení zájmu o docházku dětí během prázdninového provozu u svých učitelek na třídě na základě Žádosti o umístění dítěte v době prázdninového provozu  do 31.5.2024.

Žádost stáhnete zde:

Na základě zkušeností z předešlých let, Vás velmi prosíme, aby jste děti zapsali pouze na dobu, kterou  nutně potřebujete a vypsali nám data docházky. Moc nám tak pomůžete s celou organizací prázdninového provozu a předem Vám za to děkujeme.

Vyplněné žádosti odevzdejte nejpozději do 31. 5. 2024 na třídě.