Numeráčci

Naše mateřská škola se v tomto školním roce zúčastní aktivity NUMERÁČCI pořádanou Mateřskou školou Ostrava, Varenská 2a, p.o. za finanční podpory statutárního města Ostravy z Programu na podporu vzdělávání a talent managementu, jejímž cílem je nominovat nadané, případně mimořádně nadané děti ještě před nástupem do základního vzdělávání.

„Nadání – také talent,  

v předškolním období obtížně  definovaný jev;

ve srovnání s  ostatními dětmi se jeví jako  výjimečné schopnosti

(např.  umělecké, jazykové, matematické); 

nebezpečí záměny nadání se  schopnostmi dítěte,

které jsou  rozvíjeny vlivem vysoce podnětného 

prostředí nebo akcelerovaným  vývojem v určité

oblasti (proto je v  předškolním období někdy též 

používán termín nadané chování).“ 

(RVP PV 2018, s.48)

Cílovou skupinou jsou děti s povinnou předškolní docházkou.

Děti budou pomáhat Numeráčkům řešit matematické a logické úlohy a vyplňovat pracovní listy.

Děti jsou v průběhu hodnoceny na základě vyplněných pracovních listů a jsou zcela anonymní (dítěti je přiřazeno číslo). Výsledné pracovní listy budou vždy vyhodnoceny v Mš Varenská.

První dvě kola se budou konat v naši mateřské škole, třetí v Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a, p.o., kde bude připraven program nejen pro děti, ale i doprovázející pedagogy.

Celá akce začíná již v lednu a my se už moc těšíme na spolupráci s Numeráčky 🙂