Nejmenší dětičky si chodí hrát do školičky …

Děkujeme všem, kteří mají zájem o naši školičku a své děti připravují na vstup tím, že se chodí seznamovat s novým prostředím. I tentokrát si to všichni užili, malovali, stavěli, ale také bořili 🙂

Každá ručka má prstíčky, zavřeme je do pěstičky.

Bum, bum na vrátka, to je krátká pohádka.

Ručičky si spolu hrají, mnoho práce nadělají.

Bum, bum na vrátka, to je krátká pohádka.