Naše smysly

Člověk má smyslů 5 a s těmi poznává celý svět. Někteří mají i šestý a to je ten pro humor….Povídání o našich smyslech bylo jako vždy děláno zábavnou a hravou formou. Je pro nás důležitý prožitek a tak si vše zkoušeli v praxi. Dotykem poznávali předměty, kreslili obrázky podle toho, co jim kamarád kreslil na záda. Také jsme si zkusili, že dotykem poznáme chlad, teplo, strukturu povrchu, třeba i nohama…Zrak byl spojen nejen prací ve třídě, ale také jsme navštívili ortoptickou pracovnu v mš I. Herrmanna, kde děti zjišťovaly, jak mají dobrý zrak. Čichem jsme se snažili rozpoznat koření od voňavky, zubní pasty. Pro ouška jsme dětem připravily mnoho sluchových her a poslední den jsme se věnovali chutím. Děti si udělaly ovocný salát a tím jsme přešli k tématu na další týden – Co to je? No přece ZDRAVÁ STRAVA.