MTU – Stavitel města

Projektový den pro děti s MTU. Děti si zahrály na stavitele města!

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA rozvíjí:

  • logické myšlení, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci a představivost
  • propojují podporované gramotnosti – matematickou, polytechnickou, digitální, čtenářskou