Moje rodina, můj dům.

Když jsme byly malé děti, chovala nás matička. Vyrostly jsme to to letí, jako z vody zrníčka…

S dětmi jsme si v předchozích týdnech povídali o rodině, kdo do ní patří, jak se jednotliví členové nazývají a jmenují. Říkali jsme si, kdo kde a s kým bydlí a mnoho dalšího 🙂