Medové snídaně

Dnes to v naší třídě pořádně zabzučelo. Medové snídaně představují dětem včely jako zajímavé živé tvory, objasňují jejich význam pro přírodu i život člověka v konsekventních skutečnostech. Nejedná se o prostou přednášku. Lektor zábavnou interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcek přibližuje dětem práci včelařů i práci včel. A co se naše včelky dozvěděly? Něco málo z historie včelařství, význam medu pro zdraví člověka, péče o včelstvo, ohrožení včelstev, opylování, vznik medu, praktické rady, jak postupovat při bodnutí včelou.

Baly to bezvadná zkušenost a všechny naše včelky dostaly za svou práci odměnu. Ještě jednou moc děkujeme paní lektorce.