Maluje sluníčko červené jablíčko

Také tento týden Sovičky poznávaly různé druhy ovoce, ale nejvíce je zaujalo jablíčko. Dozvěděly se, jak vyroste jabloň z malého semínka, počítaly jablíčka, určovaly barvu, tvar i chuť. Vyzkoušely si lisování jablíček na jablečný mošt, kterým si připily na zdraví. Za doprovodu klavíru i kytary si zazpívaly písničky o jablíčku. Jablíčka otiskovaly i malovaly.