Fárali do dolů…

V pátek se třída Motýlku rozletěla na edukační program do hornického muzea, které se nachází na Landeku. Nejprve jsem cestovali tramvají a poté autobusem, pěší cestou jsme pozorovali geologický masiv kolem Landeku, staré štoly a všudypřítomné hornické domky. V muzeu nás přivítal pan Láďa, který celý svůj život pracoval jako havíř na šachtě. Nejprve jsem sjeli výtahovou šachtou 644 m pod zem a potom se děti na vlastní oči přesvědčili, jak byla práce horníků velmi obtížná a namáhavá , jak vypadá uhlí a co se všechno pod zemí ukrývá. Na vše si také mohli sáhnout. Zážitkem byla také absolutní tma. Na závěr programu byla neskutečná jízda vláčkem, kterým se horníci přepravovali. Motýlci si svůj program a pobyt na Landeku velmi užili a také se dozvěděli něco nového a zajímavého.