CORRENCY DĚTI a CORRENCY KULTURA

CORRENCY DĚTI

Městský obvod Ostrava-Jih uvádí na svém území inovativní projekt Corrency na podporu rodin s dětmi a lokálních poskytovatelů služeb pro aktivní vyžití dětí. Cílem projektu je poskytnout finanční podporu rodinám z Ostravy-Jihu a podpořit jejich děti v mimoškolních aktivitách, a zároveň motivovat místní poskytovatele aktivit a kroužků. Rodiny s dětmi do 15 let získají po registraci finanční podporu z rozpočtu obvodu, kterou mohou využít u zapojených poskytovatelů na území Ostravy-Jihu.

Městský obvod vyčlenil na podporu rodin 5 milionů korun, které rozdělí mezi všech 5000 dětí v Ostrava-Jihu, které se s pomocí rodičů do systému Corrency zaregistrují. Rodiče mohou tyto peníze využít u poskytovatelů dětských aktivit a potřeb, kteří se do projektu zapojí. V rámci tohoto pilotního projektu dostane každé zaregistrované dítě 1 000 correntů, což je ekvivalent 1 000 korun, který může jeho zákonný zástupce použít až na 90 % ceny kroužku nebo nákupu. Díky Corrency tak mohou občané při placení kroužku nebo volnočasových aktivit pro své děti ušetřit až 90 %.

Více informací naleznete zde ↓

https://ovajih.corrency.cz/deti/

CORRENCY KULTURA

Městský obvod Ostrava-Jih uvádí na svém území revoluční projekt Corrency na podporu lokální kultury a umění. Cílem projektu je popularizovat formou slevy pro občany kulturní aktivity v Ostrava-Jihu a zároveň podpořit místní kulturní zařízení a umělce. Díky tomuto projektu mohou občané Ostravy-Jihu získat finanční podporu, kterou mohou využít na nákup vstupenek na kulturní akce pořádané vybraným kulturním zařízením v rámci obvodu. 

V rámci tohoto projektu se rozdělí mezi prvních 5 000 registrovaných občanů s trvalým pobytem na území městského obvodu Ostrava-Jih ve věku minimálně 16 let částka 1 milión korun, přičemž každý takto zaregistrovaný občan obdrží podporu až ve výši 200 Kč formou elektronických correntů. Díky této podpoře může zaregistrovaný občan  při úhradě vstupenek na kulturní akce u zapojeného kulturního zařízení ušetřit až 50 % z ceny vstupenky, maximálně do částky 200 Kč.

Více informací naleznete zde ↓

https://ovajih.corrency.cz/kultura