CLIL Včeličky 2022/2023

Třída včeliček je plná předškoláků. Díky dotacím města Ostravy můžeme realizovat projekt Škola pro život III. Děti se seznamují s angličtinou, prostřednictvím metody CLIL v průběhu celého dne a to jak při běžných činnostech, tak při řízených činnostech či pobytu venku. Jde vždy o to děti s jazykem seznamovat přirozenou a hravou formou. Díky realizace tohoto projetu dochází k posílení dovedností dětí v cizím jazyce, k rozvoji kritického myšlení, interkulturních a komunikativních kompetencí v anglickém jazyce. Je pro nás velmi důležité, aby byli děti v co největší míře schopni nové znalosti aplikovat, interpretovat a sami je prezentovat v cizím jazyce. Díky CLILU mají děti mnoho nových podnětných materiálů, pracovních listů a her podporující učení anglického jazyka.

Níže se můžete podívat na různorodé aktivity naší třídy.

Solar system

✅ Vocabulary:

Earth Day, waste sorting, plastics, paper, biowaste, oil, glass, our planet, solar system, Earth, sea, surface of the earth

Song: The Planet Song

✅ Phrases:

🟦 Catch the ball

🟦 Throw the ball

🟦 Can you finde….?

🟦 Move to the……..

Hello Spring

✅ Vocabulary:

Spring: spring colours, flowers, animals and their cubs, birds, how the plants grow, sun, rain, rainbow

Song: Hello spring, what is your colour…

✅ Phrases:

🟦 I spy my little eye

🟦 Count, how many flowers can you see

🟦 Point to the…

Carnival

✅ Vocabulary:

Carnival: clown, fun, happy, smile, colors, numbers 1-20,

Musical instruments (bass, cymbals, drum …)

sides: right, left, on, in, under, behind

✅ Phrases:

🟦 Where is the clown?

🟦 Point to the…..

🟦 Lets dance

Our Body

✅ Vocabulary:

human body, skeleton, heart, brain, blood, bones, parts of the body, Game: Head, shoulders, knees and thumbs, senses, taste, smell, sight, touch, hearing…

✅ Phrases:

🟦 What can you smell, see…

🟦 Take your scissors and lets cut

🟦 Sing with me

🟦 Jump around, touch the sky and touch the ground

Angel and devil are opposites

✅ Vocabulary:

Opposites: Good / Bad · Heavy / Light · Expensive / Cheap · Full / Empty · Wet / Dry · Smooth / Rough · Thick / Thin · Old / Young …

✅ Phrases:

🟦 Sit down at the table

🟦 Take your worksheet

🟦 Are you ready? Let’s start

🟦 Underline…Cross it out, Color it with …..

Forest Animales

I’m a little hedgehog,
Brown and small.
Very prickly,
Not that tall.

✅ Vocabulary:

Feorest animales: spider, wolf, hare, owl, deer, squirrel, hedgehog, badger

Season of the year: Winter, Spring, Summer, Autumn

,

✅ Phrases:

🟦 One, two three, look at me

🟦 One, two, three, you tell me

🟦 How are you today?

🟦 How did you sleep last night?

🟦 Point to the…..

🟦 Find where is….

Halloween

✅ Vocabulary: Halloween, halloween mask, bat, pumpkin, ghost, witch, mummy, candle.

✅ Phrases:

🟦 Show me your finfer?

🟦 How many pumpkins can you see?

🟦 Trick or treat

Let´s shape it up

The most important thing about shapes is, that you can see them everywhere.

✅ Vocabulary:

Shapes: circle, rectangle, square, triangle, oval, heart, diamont, hexagon, pentagon.

Colours: red, green, blue, pink, purple, brown, orange, yellow.

Weather: cloudy, rainy, sunny, windy etc.

The days of the week (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday)

✅ Phrases:

🟦 Good morning children.

🟦 Everybody tide up.

🟦 ,,What is your name? – My name is…“

🟦 „Sit down on the bench.“

🟦 ,,Go to the toilet. Wash your hands.“